Produktinfo

SORTIMENT FÖR UTSKRIFT

Pdf -ritningar nedan innehåller planritning med en fasad, komplett A-ritning erhålles efter avtalstecknande.

TECKENFÖRKLARINGAR

TYPBETECKNINGAR:

C = enbils-carport, CC= tvåbils-carport
G= enbils-garage, GG= tvåbils-garage
F= förråd
L= portar på långsida
-FV= förhöjt väggliv
-MZ= manzardtak

-38 / 45= taklutning

STORLEK:

Exempel : 3884 = bredd och längd i dm – 3,80 m i bredd, 8,4 m i längd

tanums Fönster - Leksands Dörren
fritidshus
Carport med förråd