Handlingar

TILLSTÅND

När ni bestämt er för vilken storlek på sidobyggnad ni behöver, lyssna med Stadsarkitektkontoret i er kommun om
vilka tillstånd som fodras för er fastighet, det skiljer en del mellan olika kommuner och om fastigheten är belägen
inom eller utom detaljplan.

BYGGLOVSHANDLINGAR

Ingår inte i våra priser men vi upprättar dessa som en service till våra kunder, handlingarna översändes mot postförskott
3000:- vilka avräknas i slutfaktura om leverans kommer till stånd inom 9 månader.
I bygglovshandlingarna ingår A-ritning med plan, fasader och sektion i skala 1:100,
teknisk beskrivning och ifylld ansökan. Situationsplan upprättas på beställarens underlag så som befintlig
situationsplan / tomtkarta / nybyggnadskarta.
Vi behöver från er: situationsplan (något av alt. ovan), fastighetsbeteckning samt uppgifterna under ”kontaktfliken”

MONTERINGSHANDLINGAR

Grundplan med grundsektion översändes c:a 4 veckor innan leverans, Blockplan, takplan och sektion översändes
c:a 1 vecka innan leverans. Med leveransen skickas monteringsanvisningar från våra underleverantörer så som dörrar,
portar, takboard, takpannor m.m.

tanums Fönster - Leksands Dörren
fritidshus
Carport med förråd