Garanti

GARANTIER

Garantier lämnas i enlighet med Svensk Konsument-lagstiftning

Materialsats / Stomrest

I enlighet med Konsumentköplagen och vid avtalstillfället gällande Allmänna Avtalsvillkor (AA)

Materialsats / Entreprenader

I enlighet med Konsumenttjänstlagen och vid avtalstillfället gällande Allmänna Bestämmelser (ABS)

Försäkringar

Försäkring ingår ej vid avtal gällande Materialsats / Stomrest. Beställaren bör teckna / uppgradera Villaförsäkring
Vid Materialsats / Entreprenader ingår Ansvarsförsäkring av Kungsbacka Villaspecialist AB.

tanums Fönster - Leksands Dörren
fritidshus
Carport med förråd