Avtalsvillkor

PRISGARANTI

Avtalat pris gäller för leverans inom 6 månader. Leverans därefter regleras med index enligt Statistiska Centralbyråns “Prisindex för monteringsfärdiga produkter MT 74. Basmånad är den månad då avtalet ingicks och slutmånad när leveransen sker.

FAKTURERING

Fakturering sker normalt 4 veckor innan den leveransvecka som bekräftats av oss.

BETALNINGSVILLKOR

Vid köp av materialsats / Stomresning erlägges avtalssumman med 100% av fakturabeloppet senast 10 dagar efter leverans. När avtal tecknats på entreprenadkontrakt upprättat enligt ABS erläggs betalning enligt betalningsplan i kontraktet.

SÄKERHETER

Som säkerhet enligt Allmänna Avtalsvillkor (AA) erfordras spärrförbindelse , bankgaranti eller annan av oss godkänd säkerhet t e x förskottsbetalning på hela avtalssumman inkl eventuella tillägg.

BETALNINGALTERNATIV

  1. Mot faktura med säkerhet enligt ovan
  2. Förskottsbetalning direkt till vårt bankgiro c:a 2 veckor innan bekräftad leveransvecka.
  3. Mot efterkrav till speditören

MOTTAGNING / LOSSNING

Vid köp av materialsats skall beställaren tillhandahålla lossningshjälp 4 man alt. hjullastare / truck med förlängda gafflar. När stomresning ingår från oss ingår frakt och lossning i avtalssumman.

prefab-byggstatser-carportar-garage

Vi lanserar nu byggsatser för husbilsgarage på svenska marknaden