Entreprenad

MONTERING

Vår produkt är utformad så att den händige med en hantlangare kan montera och färdigställa garaget / carporten
själva utan kran eller lastare.

VERKSAMHET

I vårt närområde kan vi utföra del- / samtliga entreprenader till fasta priser. Se prisblad för aktuell byggnad.
Vi utför entreprenaden i egen regi vilket innebär att ni som beställare från början känner till slutkostnaden och att
ni som beställare har en kontakt för både material och entreprenad.
Entreprenader utanför vårt närområde kan vi eventuellt utföra då vi har ett flertal kontakter med entreprenörer
runt om i Sverige som köper våra produkter.

OMFATTNING

STOMMONTERAT

Vi monterar väggblock, gavelspetsar, takstolar, takboard, bärläkt och nockplanka, vindskivor och takfotsbrädor,
knut- och skarvbrädor samt portar och dörrar inkl lås och trycke.
Vi överlämnar alltså en tät och låsbar byggnad.

FÄRDIGT

Stommontering enligt ovan samt montering av takavvattning (plåtpaket), upplyft och läggning av takpannor,
inklädnad av taksprång
Vid isolerad byggnad monterar vi isoleringssatsen, skivmaterial och listverk. Vi utför även el-entreprenaden
om den ingår i åtagandet.
Grovstädning och borttransport av förpackningar och byggavfall.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Farbar väg för tung transport fram till byggplatsen, 2 meter fritt runt grund, 3-fas 16 amp- 380 volt max 15 m från
grund, vid köp av stomrest skall beställaren tillhandhålla en pressening 7 x 5 m.

GRUNDLÄGGNING

Se separat flik Grundläggning

DEKLARATION

Beställ gärna vår detaljspecificerade beskrivning ”Leveransdeklaration LDS” , använd gärna kontaktfliken

tanums Fönster - Leksands Dörren
fritidshus
Carport med förråd